Piątek 5 marca 2021
imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

Edukacja Online - szkolenie dla dzieci i młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu, podobnie jak Gminna Biblioteka Publiczna, bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”. Zapisy odbywają się w dniach 11-22 lutego 2021 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 134352081 lub w siedzibie GOK Jedlicze przy ul. Tokarskich 22. 

Przypominamy,  że celem projektu jest:
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu Edukacja Online.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

„Edukacja Online” – bezpłatne szkolenie dla Twojego dziecka w ramach projektów „Sieć na kulturę”

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Dzieci i młodzież od 10 – 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas kursu pozna popularne platformy i interaktywne narzędzia wspomagające edukację. Zapozna się z metodami i dobrymi praktykami samoorganizacji grup mentoringowych do nieformalnego uczenia się. Dodatkowo rozszerzy wiedzę o zagadnienia z ekologii i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem elektronicznym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę projektu: www.siecnakulture.pl

Słownik: