Piątek 5 marca 2021
imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

Rusza nabór na zajęcia z nowoczesnych narzędzi internetowych

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu przystąpiła do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”. Od dzisiaj, czyli z dniem 11 lutego, rusza nabór na zajęcia z nowoczesnych narzędzi internetowych przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Zapisy prowadzone będą do 22 lutego.

Projekt ma na celu:
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

GBP w Jedliczu zachęca wszystkich zainteresowanych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu w sprawie uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu edukacja online.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Słownik: