Piątek 5 marca 2021
imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

Na książkę i miłość zawsze jest czas!

Takie hasło promuje Internetowy Konkurs Walentynkowy organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jedliczu. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu Gminy Jedlicze i ma na celu popularyzację czytelnictwa, pogłębienie wiedzy dotyczącej literatury oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa.

Regulamin

1.Organizatorem konkursu czytelniczego „Literackie Walentynki” jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu.
2.Adresaci konkursu to uczniowie Szkół Podstawowych klas IV-VIII z terenu Gminy Jedlicze.
3.Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i kształtowanie kultury czytelniczej, pogłębienie wiedzy dotyczącej literatury i jej bohaterów, rozwijanie umiejętności posługiwania się książką oraz innymi  źródłami informacji.
4.Przedmiotem konkursu jest:
a)  dopisanie partnera literackiego do wskazanego bohatera, podanie tytułu i autora książki,
b)  określenie z jakich utworów pochodzą miłosne cytaty.
5. Link do konkursu wraz z kartą zapisu dostępny jest na stronie www.biblioteka.jedlicze.pl i na FB.
6. Do konkursu jedna osoba może zgłosić jedną pracę.
7. Po zatwierdzeniu i zamknięciu testu niemożliwa jest ponowna jego edycja.
8. Link do formularza aktywny będzie w dniach od 2 do 11 lutego 2021 r.
9. Kryterium oceny jest poprawność udzielonych odpowiedzi.
10. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
11. Wypełnienie formularza oznacza akceptację regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie imienia i nazwiska uczestnika dla potrzeb konkursu i promocji biblioteki.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska tych osób.
13. Autorom prac zostaną przyznane nagrody  za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
14. Każdy uczestnik otrzyma upominek oraz dyplom, potwierdzający jego udział w konkursie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
16. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 13 43 809 45.
17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie biblioteki i przesłane do zwycięzców.

Słownik: