Piątek 5 marca 2021
imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

Remonty w placówkach oświatowych

Gmina Jedlicze systematycznie poprawia warunki lokalowe w swoich placówkach oświatowych. W ostatnim okresie w szkołach i przedszkolach  wykonano szereg prac remontowych oraz konserwatorskich, które wpłyną na poprawę komfortu nauki i pracy.  

W Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu odnowione zostało wejście główne oraz  wymieniono tablicę rozdzielczą i instalację elektryczną na parterze budynku. Wyremontowane zostały pomieszczenia w piwnicy budynku oraz pomieszczenie socjalne, które wyposażono w nowe meble. Zamontowana została klimatyzacja na parterze w sali zajęć dzieci najmłodszych, magazynie intendenta oraz na piętrze w sali zajęć dzieci najstarszych. Przedszkole Filialne w Potoku zyskało nową klimatyzację, która została zainstalowana w pomieszczeniu magazynu intendenta.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszczwi dokonano remontów sal lekcyjnych w klasach VII i VIII, gdzie starą nawierzchnię parkietową zamieniono nową podłogą. Wyremontowana została sala gimnastyczna (wykonano zaprawki i odmalowano ściany), trwa remont jej szatni. Dokonano bieżących napraw konserwatorskich.

Szkoła Podstawowa w Jedliczu i wykonane prace w okresie od listopada 2020 roku do stycznia 2021 r.

Nowa szkoła:

  • wycyklinowano i pomalowano parkiet na sali gimnastycznej, pomalowano linie boiskowe i wymieniono listwy przyścienne,
  • uzupełniono ubytki i pomalowano lamperie na wszystkich piętrach i klatkach schodowych,
  • pomalowano barierki na klatkach schodowych,
  • uzupełniono ubytki i pomalowano lamperie na klatce schodowej w kuchni,
  • wymieniono podłogę na korytarzu  pierwszego piętra,
  • naprawiono uszkodzone  ławki we wszystkich klasach na III piętrze.

Stara szkoła:
Odnowiono ściany, lamperie i sufity w trzech salach lekcyjnych znajdujących się  na piętrze budynku (w jednej sali praca została wykonana przez dwie nauczycielki i rodziców). Dodatkowo w trzech salach wymieniono zużyte linoleum oraz pomalowano barierki na klatce schodowej szkoły. Naprawione zostały uszkodzone meble, ławki i krzesełka.

W Szkole Podstawowej w Moderówce dokonano malowania ścian, a także cyklinowania parkietu sali lekcyjnej oraz pokoju nauczycielskiego. Dla poprawy estetyki na korytarzach szkolnych oraz klatkach schodowych zmieniono starą boazerię na tynk mozaikowy. Dodatkowo wyremontowany został plac zabaw.

W okresie od września 2020 r do grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Piotrówce wyremontowano podłogi w 6 salach lekcyjnych oraz 2 pomieszczeniach szatni, gdzie stary parkiet wymieniono  na wykładzinę PCV. Dodatkowo w sali gimnastycznej stary parkiet wymieniony został na wykładzinę sportową PCV, pomalowano ściany i sufit oraz odnowiono drabinki ścienne, służące do ćwiczeń. Do Sali lekcyjnej klasy I wstawiono nowe drzwi. Przed wejściem głównym i bocznym szkoły uzupełnione zostały płytki na schodach oraz naprawiono poszycie dachu.

Szkoła Podstawowa w Potoku zyskała nowy tynk mozaikowy na korytarzu głównym budynku. Natomiast w trzech klasach lekcyjnych została położona wykładzina homogeniczna. Ponadto zakupiono: meble, ławeczki i krzesełka dla trzech klas lekcyjnych oraz tablicę interaktywną.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu wyremontowana została duża i mała szatnia oraz dokonano wymiany podłóg w trzech klasach lekcyjnych, ulokowanych na piętrze (sala nr 4, 5, 6). Wyremontowana została sala gimnastyczna, gdzie pomalowano ściany i wymieniono drabinki gimnastyczne oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa zmniejszono osłony kaloryferów. Dodatkowo odnowione zostało pomieszczenie nauczyciela wychowania fizycznego. Naprawione zostało zadaszenie nad wejściem do szkoły, elewacja budynku oraz zakończono remont murku. Na placu zabaw dla najmłodszych naprawione zostały drewniane elementy wyposażenia.