Piątek 5 marca 2021
imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

Poprawiliśmy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Jedliczu

Od grudnia 2020r. użytkownicy drogi gminnej wiodącej z centrum Jedlicza przez ulicę Dubisa i 1000-lecia do drogi gminnej, mogą czuć się bezpieczniej.

Dzięki ulepszeniu infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym polegającym na przebudowaniu dwóch przejść dla pieszych, zamontowaniu podświetlanej sygnalizacji, dostosowaniu chodnika dla niewidomych poprzez montaż płyt dotykowych, oraz poprawie widoczności nawierzchni pasów na drodze, zostały zniwelowane zagrożenia w ruchu drogowym.

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Jedlicze” zostało zrealizowano w okresie od 18 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., w ramach dofinansowania z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Całkowity koszt zadania wyniósł 66 608,00 zł brutto i dzięki staraniom Gminy Jedlicze został pokryty w 100% ze środków przyznanej dotacji.

W ramach zadania opracowano projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Dubisa i na ulicy 1000-lecia, wykonano roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych, oraz przeprowadzono działania edukacyjno-profilaktyczne z udziałem Partnerów projektu.

Spotkania edukacyjne jakie miały miejsce głównie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i systemów elektronicznych prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Krośnie i przedstawicieli Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Dobieszyna, dedykowane były uczniom szkół z terenu miasta Jedlicze i dotyczyły zagadnień związanych z zachowaniem się uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, zagrożeń dla młodzieży w dobie koronawirusa w zakresie bezpieczeństwa w internecie, bezpiecznego korzystania z internetu, cyberprzemocy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie było oczekiwane przez społeczność lokalną i stanowiło odpowiedź na potrzeby w obszarze bezpieczeństwa w miejscu o dużym natężeniu ruchu, na drodze prowadzącej do obiektów oświatowych, sportowych, sakralnych, zabytkowych, oraz miejsc rekreacji i odpoczynku.

Realizacja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzrost poczucia bezpieczeństwa i świadomości wśród użytkowników drogi co do poruszania się na przejściach dla pieszych, oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim którzy wzięli udział w realizacji tego projektu – mówi Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik.