Piątek 5 marca 2021
imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

Uroczyste otwarcie remizy w Moderówce po remoncie

W sobotę, 16 stycznia br. w Moderówce odbyła się ważna uroczystość dla miejscowej społeczności, a szczególnie dla strażaków, bowiem dokonano otwarcia remizy po przeprowadzonym remoncie.

Druhowie OSP Moderówka czynili starania o remont posadzki w pomieszczeniu garażowym, gdyż stare, zużyte podłoże znacznie utrudniało im codzienne użytkowanie pomieszczenia. W związku z tym, wnioskowali do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie, o dofinansowanie na ten cel.

Starania przyniosły efekt w postaci przyznanych środków w wysokości 10 000 zł, a całkowity koszt prac wyniósł 19 961,21 zł. Pozostała część kwoty przeznaczona na realizację tego zadania pochodziła z dotacji celowej Gminy Jedlicze w wysokości 9000 zł oraz środków własnych jednostki wynoszących 961,21 zł.

Podczas remontu, w który druhowie włożyli ogrom swojej pracy, wymieniono podłoże na posadzkę epoksydową, odświeżono ściany i zmieniono oświetlenie.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku poczyniono następujące prace mające na celu usprawnienie funkcjonowania OSP Moderówka:
- wykonano centralne ogrzewanie w Domu Ludowym za kwotę 4 200, 00 zł brutto, w tym w pomieszczeniach użytkowanych przez strażaków,
- za 11 235, 80 zł wykonano kanalizację ściekową z pomieszczeń Domu Ludowego w tym sanitariatów użytkowanych przez druhów i wyremontowano łazienkę na parterze,
Poza tym zakupiono ubrania specjalne za kwotę 6 160,00 zł i komplet aparatu powietrznego za 4 744,93 zł.

W uroczystym otwarciu remizy uczestniczyli: Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Zastępca Burmistrza Marcin Filip, Prezes OSP Moderówka Ryszard Majsiak, Radna i zarazem Sołtys wsi Moderówka Zofia Kusiak oraz druhowie miejscowej OSP.