Czwartek 21 stycznia 2021
imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Wyremontowano drogi w Moderówce i Podniebylu

Sprzyjająca aura pozwoliła na sprawne przeprowadzenie prac w infrastukturze drogowej. W grudniu minionego roku dokonano odbioru zadań dotyczących remontów kolejnych zniszczonych dróg gminnych. Tym razem poprawiono warunki jazdy na odcinkach w miejscowościach Moderówka i Podniebyle. 

W Podniebylu wyremontowano drogę nr G114706R na długości 137 mb. Planując to przedsięwzięcie, Gmina wystąpiła z wnioskiem o pomoc na jego realizację w ramach dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całkowity koszt robót wyniósł 116 779,28 zł a środki jakie udało się pozyskać z budżetu Państwa to 93 423,00 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Jedlicze. Na ten remont złożyły się prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie stabilizacji gruntu cementem, ułożenie dwóch warstw asfaltowych i wzmocnienie pobocza.

W Moderówce poczyniono prace przy drodze G114655R zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 403. Długość wyremontowanego odcinka wynosi około 300 m. Zakres prac obejmował  między innymi poprawę stanu odwodnienia, likwidację ubytków, frezowanie nawierzchni, ułożenie dwóch warstw mineralno-bitumicznych oraz utwardzenie pobocza. To zadanie kosztowało 118 961,91 zł i zostało w całości zrealizowane z budżetu Gminy.

Słownik: