Czwartek 21 stycznia 2021
imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Gmina Jedlicze skuteczna w pozyskiwaniu środków

Prawie 3 miliony złotych trafi do Gminy Jedlicze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych! To wielki sukces, gdyż zdobyliśmy najwięcej spośród wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego. Gmina Jedlicze wnioskowała o kwotę  2 550 000, 00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie. Pozyskaliśmy na ten cel wsparcie w wysokości 2 000 000, 00 zł.

Drugie zadanie, jakie zostanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie.  Gmina Jedlicze starała się o kwotę 829 886, 00 zł i została ona przyznana w całości. Całkowity koszt trwającej inwestycji szacuje się na 1 186 075, 47 zł. Planowane zakończenie realizacji zadania wyznaczono na 15.10.2021 r. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych łącznie trafi do nas 2 829 886, 00 zł.

Jednocześnie w miejscowości Długie trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej. Na realizację inwestycji zaplanowanej na lata 2020-2022 Burmistrz Gminy złożyła do Wojewody Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zadanie realizowane przez Gminę uzyskało zapewnienie o dofinansowaniu inwestycji w wysokości do 50%. Wartość całkowita zadania to 1 453 541,25 zł, w tym roboty budowalne 1 433 861, 25 zł oraz inspektor nadzoru 19 680, 00 zł.  Pozostała część wydatków zostanie pokryta ze środków budżetu Gminy Jedlicze. Dzięki inwestycji zwiększymy powierzchnię użytkową budynku o cztery sale lekcyjne, szatnię, sanitariaty oraz wykonanie instalacji wewnętrznych. 

Szkoła Podstawowa w Długiem

Szkoła Podstawowa w Długiem

Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

Słownik: