Piątek 5 marca 2021
imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

Odnowiona kuchnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszczwi

Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz środkom z budżetu Gminy Jedlicze udało się przeprowadzić niezbędny remont kompleksu kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszczwi. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 128 477,22 zł.

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik w kwietniu br. złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem tego etapu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających uczniom spożywanie posiłków w trakcie pobytu w miejscu nauki. Burmistrz postulowała o subwencję dla czterech placówek oświatowych z terenu naszej gminy, a były to: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce, Szkoła Podstawowa w Moderówce, Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi. Pomimo starań, tylko ostatnia z wymienionych uzyskała pozytywną rekomendację.

Stan techniczny i funkcjonalność pomieszczeń w kompleksie kuchennym ZSP w Jaszczwi budziły wiele zastrzeżeń, dlatego konieczne było przeprowadzenie modernizacji. Kuchnia po remoncie zyskała nowy wygląd oraz wyposażenie. Wprowadzone udogodnienia z pewnością ułatwią organizację pracy oraz bez wątpienia przyczynią się do uzyskania jeszcze wyższych standardów żywieniowych. Po remoncie pracownicy kuchni będą gotować już nie tylko dla dzieci z przedszkola ale także dla chętnych uczniów ze szkół w Jaszczwi i Moderówce.

Na końcowy efekt złożyły się następujące roboty:
- remont posadzek oraz wykończenie ich płytkami antypoślizgowymi,
- skucie starych i położenie nowych tynków,
- szpachlowanie masą gipsową, zagruntowanie i pomalowanie ścian,
- ułożono płytki ceramiczne na ścianach, na wys. 2,00 m,
- utworzono instalację ciepłej i zimnej wody w bruzdach za pomocą rur z polietylenu,
- wykonano instalacje kanalizacyjne z rur i kształtek kielichowych PCV typu A,
- stare drzwi wewnętrzne zastąpiono nowymi,
- zamontowano nowe przybory sanitarne i nowe wyposażenie kuchni.

Wsparcie finansowe w ramach programu wyniosło 79 989,15 zł. Pozostałą część kwoty czyli 48 488,07 zł stanowiły środki budżetu Gminy Jedlicze.

Przygotowanie posiłków dla siedemdziesięciu przedszkolaków, w warunkach jakie panowały dotychczas w Zespole Szkół w Jaszczwi nie było łatwym zadaniem, zwłaszcza iż od początku funkcjonowania placówki w obecnym budynku, nie przeprowadzano remontu kuchni. Dzięki dotacji pozyskanej w ramach rządowemu programu „Posiłek w szkole i w domu” i wsparciu Gminy Jedlicze udało się zrealizować bardzo pilne zadanie. Wszystko to po, aby nasze pociechy mogły cieszyć się ze spędzania „słodkich i smacznych” chwil w miejscu nauki. Będziemy podejmować dalsze działania i czynić starania, aby warunki dla dzieci i młodzieży były coraz lepsze – mówi Marta Zaborowska, z-ca Dyrektora ZSP w Jaszczwi.