Poniedziałek 30 listopada 2020
imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Informacja związana z montażem kotłów gazowych w ramach Projektu 3.3.1

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlicze,

otrzymaliśmy informację od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, że zaplanowane na drugą połowę listopada tego roku montaże kotłów gazowych w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” zostaną zrealizowane w późniejszym terminie. Opóźnienie to jest wynikiem odwołania się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) jednego z oferentów w procesie prowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postępowania przetargowego. Wniesione odwołanie w chwili obecnej uniemożliwia podpisanie umowy z wykonawcą do momentu, aż sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Termin podpisania umowy na wykonanie prac montażowych ulegnie przesunięciu co najmniej o dwa miesiące i wynika on z regulacji prawnych dotyczących prowadzenia postępowań przetargowych oraz terminów rozpraw w Krajowej Izbie Odwoławczej z uwzględnieniem opóźnień spowodowanych panującą pandemią COVID-19 na terenie całego kraju.

Opisana wyżej sytuacja powstała z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Gminy Jedlicze. Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość w związku z opóźnieniem terminu realizacji prac polegających na wymianie kotłów gazowych w Państwa domach.

Burmistrz Gminy Jedlicze  

Słownik: