Poniedziałek 30 listopada 2020
imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Zygmunt Jerzyk Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż z dniem 10 listopada 2020 r. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik powołała Pana Zygmunta Jerzyka na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu. Powołanie zostało dokonane w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 194). Realizując dyspozycję zawartą w przywołanym wyżej przepisie, Burmistrz Gminy Jedlicze zwróciła się do stowarzyszeń twórczych oraz organizacji z terenu gminy, celem zasięgnięcia opinii o kandydacie na Dyrektora GOK-u w Jedliczu. W przeważającej większości były one pozytywne i rekomendowały Pana Zygmunta Jerzyka do objęcia przedmiotowej funkcji.

Pan Zygmunt Jerzyk posiada wykształcenie wyższe w kierunku Zarządzanie, w specjalizacji Zarządzanie Instytucjami Publicznymi. Pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu rozpoczął w 2015 r., a od 2016 r. z uwagi na obiektywne okoliczności samodzielnie kierował tą placówką, pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora.

Pod jego kierownictwem do kalendarza wydarzeń kulturalnych Gminy Jedlicze wprowadzono nowe cykliczne imprezy, takie jak Potyczki Kulinarne Kół Gospodyń i Podsumowanie Roku Artystycznego. Ponadto rozszerzono zakres zajęć dedykowanych dzieciom i młodzieży, mających na celu rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań oraz uatrakcyjnienie im czasu wolnego. W tym czasie powołano również liryczno-folkową kapelę „Tanie Dranie”, aktywnie wpisującą się w przedsięwzięcia kulturalne. Należną rangę przywrócono takim wydarzeniom, jak Dni Jedlicza czy Wspólne Kolędowanie, w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich środowisk pracujących społecznie na terenie gminy.

Panu Dyrektorowi życzymy kolejnych sukcesów i owocnej współpracy.

 

Słownik: