Środa 12 maja 2021
imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach

Gmina Jedlicze przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Jedlicze”. Kwota dotacji celowej pozyskanej przez Gminę Jedlicze wyniesie nie więcej niż 66 980,00 zł i będzie stanowić 100% całkowitego kosztu projektu.

Projekt ten jest finansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Okres realizacji to: wrzesień 2020 - grudzień 2020.

W ramach zadania planowana jest modernizacja wraz ze zmianą lokalizacji przejścia położonego w pobliżu kościoła, dzięki czemu poprawi się komfort komunikacji oraz widoczność. Zmodernizowane zostanie także przejście w pobliżu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu. Zakres projektu obejmuje działania związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Jedlicze, w tym: opracowanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie robót budowlanych tj. montaż oznakowania aktywnego, odpowiednie przystosowanie chodników, montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo osób niewidomych, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Dodatkowo w ramach projektu przewidziane są działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do uczniów szkół z terenu gminy.

Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Komisariatem Policji w Jedliczu, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Jedlicze, Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jedliczu, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz szkołami z terenu Gminy Jedlicze.

Prowadzona inwestycja oraz działania edukacyjno-profilaktyczne mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z ich udziałem.