Poniedziałek 30 listopada 2020
imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o złożeniu oferty art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść informacji - PDF
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - PDF

Słownik: