Niedziela 20 czerwca 2021
imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

W Piotrówce powstał plac rekreacyjny

Gmina Jedlicza zrealizowała zadanie polegające na zagospodarowaniu działek o nr ewid.632/1 i 632/2 w miejscowości Piotrówka - II etap. W ramach inwestycji wykonano prace polegające na: ułożeniu nawierzchni parkingu z kostki brukowej, ułożeniu chodników, ogrodzeniu terenu, dostawie i montażu elementów małej architektury. Dodatkowo wykonana została drewniana wiata mogąca służyć za sceną, dokonano nasadzeń drzew oraz zamontowano oświetlenie i monitoring terenu. Koszt wykonania robót budowlanych II etapu to: 191 776,57 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej PROW na lata 2014-2020 wyniosło 92 568, 00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Bogbud” Bogdan Wronkowicz.

Przypomnijmy, że dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 000 zł pozyskanemu przez Gminę Jedlicze z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2019 r. w ramach I etapu prac zainstalowanych zostało 6 urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz oraz 3 urządzenia zabawowe dla dzieci. Dodatkowo wykonane zostały alejki, powstał stół do gier edukacyjnych wraz z wiatą, wykonano ławki z oparciami oraz postawiono kosze na śmieci.