Wtorek 20 października 2020
imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

I sesja zwyczajna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie § 26 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu – zwołuję I sesję zwyczajną MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 29 października 2020 r. na godz. 10:00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego, ul. Tokarskich 5, 38 – 460 Jedlicze, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
5. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
6. Przedstawienie informacji dotyczącej stypendiów przyznawanych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak

Słownik: