Wtorek 20 października 2020
imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia strony postępowania, że w Obwieszczeniu z dnia 8 września 2020 r. Burmistrz Gminy Jedlicze podał do publicznej wiadomości, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie decyzją z dnia 1 września 2020 r. znak: SKO.4170.30.1082.2020 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2020 r. znak: RGK.6220.8.2019.JM o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia 30 kwietnia 2020r. znak: RGK.6220.8.2019.JM ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu instalacji bioetanolu drugiej generacji (B2G) w Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze”.

Treść informacji - PDF

Słownik: