Czwartek 21 stycznia 2021
imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

V sesja zwyczajna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu

W dniu 28 września br. już po raz piąty zebrali się na sesji przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu, aby obradować nad ważnymi dla naszych młodych mieszkańców sprawami. Sesja odbyła się w Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu.

W programie obrad znalazły się między innymi: informacja Burmistrza o podjętych działaniach dla stworzenia bezpiecznych warunków nauki w szkołach na terenie Gminy Jedlicze związanych ze stanem epidemii oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.

Podczas sesji poruszone zostały także aktualne problemy dotyczące młodzieży Gminy Jedlicze -likwidacja kursów MKS w weekendy, w godzinach, w których wiele osób podróżowało z Jedlicza do Krosna i z Krosna do Jedlicza.

Podjęto także dyskusję w sprawie aktualnych działań powziętych w celu utworzenia Skateparku, projektu społecznego przyjętego przez Młodzieżową Radę Miejską w ramach ogólnopolskich działań „Mądrzy Cyfrowi”, który zakłada utworzenie w Jedliczu miejsca rekreacji, relaksu i aktywnego wypoczynku dla starszych dzieci i młodzieży.