Wtorek 20 października 2020
imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W związku z realizacją przez Gminę Jedlicze Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017- 2023 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakłada utworzenie 90 nowych działalności gospodarczych i skierowany jest do:

osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (niepracujących); w wieku 30 lat i więcej; zamieszkujących województwo podkarpackie – gminę Jedlicze lub gminę miasto Krosno lub gminę Korczyna,  które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dodatkowo osoby muszą spełniać jeden z wybranych warunków: być kobietą, mieć 50 lat lub więcej, być bezrobotnym powyżej 12 miesięcy, być osobą z niepełnosprawnościami, posiadać wykształcenie średnie lub niższe.

W ramach projektu oferowane są: 

  • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie
    23 050,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia;

  • wsparcie pomostowe w łącznej wysokości 31 200,00 zł (maksymalnie
    2 600,00 zł netto na miesiąc przez 12 miesięcy na opłacenie ZUS, podatków, czynszu itp.);

  • szkolenia. 

 

W pierwszej kolejności do Projektu zakwalifikowanych zostanie:

  • 15 osób z gminy Jedlicze;

  • 12 osób z gminy Korczyna;

  • 5 osób zamieszkujących obszar Programu Rewitalizacji Miasta Krosna.  

Rekrutacja do projektu w ramach III tury rekrutacji jest prowadzona w terminie od 30.09.2020r. i zostaje wydłużona do dnia 23.10.2020r.

Projekt realizowany jest przez firmę STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29. 

Partnerem projektu jest Gmina Jedlicze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu. 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w miejscowości Jaszczew, mieszczącym się w budynku danej oficyny. 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:
793 795 130, (17) 307 00 90 oraz na stronie internetowej wsparciemofkrosno.stawil.pl

Burmistrz Gminy Jedlicze  

Słownik: