Niedziela 20 września 2020
imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Przebudowa drogi w Jaszczwi

Wykonano część prac w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej nr ew.1621 zlokalizowanej w miejscowości Jaszczew.

Przeprowadzone zostały  roboty ziemne polegające na wyrównaniu nawierzchni drogi, dodatkowo wzmocniono jej podbudowę poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym oraz kruszywem łamanym. Długość zmodernizowanego odcinka prowadzącego do domów jednorodzinnych wynosi 260 metrów. Zadanie zostało zrealizowana przez Gminę Jedlicze w ramach Funduszu Sołeckiego, a jego koszt to: 36 995,45 zł.

Wykonany zakres prac ma na celu przygotowanie podbudowy do kolejnego etapu inwestycji,  który polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej oraz odwodnienia drogi. Wszystkie prace mają zostać zrealizowane w roku bieżącym.