Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

XXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 12 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu zwołuje się XXIX sesję nadzwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 3 sierpnia 2020 r. na godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/522/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1”.
  8. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
  9. Zakończenie sesji.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jedlicze w związku z rozwijającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Zainteresowanych Mieszkańców Gminy Jedlicze zapraszamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej w Jedliczu w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.jedlicze.pl.

Słownik: