Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Projekt Zdalna Szkoła

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, który jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 000 zł.

Pozyskane środki Gmina przeznaczyła na zakup 50 laptopów, które zostały przekazane Dyrektorom Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze. Dwadzieścia pięć laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej w Jedliczu, kolejne osiem sztuk otrzymała Szkoła Podstawowa w Piotrówce, po sześć sztuk zostało przekazane do Szkoły Podstawowej w Potoku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu, trzy sztuki otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi oraz po jednym laptopie przekazano do Szkoły Podstawowej w Dobieszynie i Długiem.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz obowiązkiem prowadzenia zdalnej nauki zakupiony sprzęt był wsparciem dla uczniów, mających utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego w domu.

Słownik: