Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Ogłoszenie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść informacji - PDF
Uproszczona oferta realizacji zadania - PDF

Słownik: