Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Budowa oświetlenia w miejscowości Piotrówka

Na terenie Gminy Jedlicze trwają dalsze inwestycje związane z budową nowego oświetlenia ulicznego z zastosowaniem lamp energooszczędnych typu LED. W ramach zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Piotrówka powstanie 6 nowych punktów oświetlenia drogowego, które pozwolą na oświetlenie odcinka drogi  na długości 300 metrów. Inwestycja realizowana przez Gminę przyczyni się do  zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie szkoły podstawowej. Przewidywany termin zakończenia prac planowany jest na miesiąc  sierpień br. Koszt inwestycji to 45 550, 00 zł. Wykonawcą jest firma INSTAL – PROJEKT z Cergowej. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w oparciu o projekt budowlany, który przewiduje docelowo oświetlenie głównych dróg powiatowych na terenie Piotrówki.