Wtorek 26 stycznia 2021
imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Ruszył program „Sportowe Wakacje +”

W związku z ogłoszonym przez Ministra Sportu otwartym konkursem ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, uprzejmie informuję, że o przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, to jest związki, stowarzyszenia, fundacje.

Główną ideą programu „Sportowe Wakacje +” jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, jako istotnych elementów pozwalających na utrzymanie tożsamości narodowej.

Termin składania ofert: do 5 lipca 2020r.

Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT.

Program jest finansowany ze środków z budżetu państwa, a na realizację zadań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 mln zł.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

1) Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2) Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
3) Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych,
a) na poziomie ogólnopolskim;
b) na poziomie lokalnym.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

Treść informacji - PDF

Burmistrz Gminy Jedlicze  

Słownik: