Niedziela 5 lipca 2020
imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Mury szkoły w Dobieszynie pną się do góry zgodnie z planem inwestycyjnym!

W szybkim tempie posuwają się prace nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o sale lekcyjne.

Prace, które zostały już wykonane, dotyczą robót przygotowawczych – ziemnych, wykonania fundamentów pod rozbudowywany segment budynku szkoły pod sale lekcyjne, izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych, zbudowania ścian zewnętrznych budynku z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm oraz przygotowano podłoża pod posadzki.

W ocenie wykonanych prac uczestniczyła Pani Burmistrz Jolanta Urbanik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszynie Renata Kosiek, przedstawiciel firmy wykonującej roboty „PRO-INVEST Mariusz Szczepański” Grzegorz Piątek, inspektor nadzoru Robert Czech oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju.

Szacowany koszt całkowity I etapu to kwota 1 168 486,47 zł brutto, natomiast już zakończone prace opiewają na kwotę 171 649,98 zł brutto.

Odbiór tego etapu robót odbył się także w formie protokolarnej. Prace po stwierdzeniu ich dokonania zgodnie ze sztuką budowlaną zostały odebrane protokolarnie przez Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Adama Niepewnego, Inspektora Romana Górkę oraz inspektora nadzoru ze strony inwestora Roberta Czecha.

Słownik: