Wtorek 26 stycznia 2021
imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Rozbudowa szkoły w Dobieszynie

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Dobieszynie. Realizowany obecnie etap robót obejmuje dobudowanie czterech sal lekcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 194,28 2 wraz z niezbędną komunikacją 47,88 m2. Zostanie również przebudowana istniejąca sala lekcyjna zlokalizowana przy wejściu do szkoły, w obrębie której powstanie korytarz do sali gimnastycznej - planowanej dobudowy w kolejnym etapie rozbudowy szkoły. Razem z salą powstaną szatnie, toalety w tym także dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostaną również istniejące sanitariaty w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

Nowe pomieszczenia lekcyjne wraz z niezbędną komunikacją ulokowane zostaną na istniejącym placu zabaw dla dzieci, który w ramach zadania zostanie przeniesiony na południowo-wschodnią część terenu inwestycji. Zostanie zachowana istniejąca geometria dachu, który zaprojektowany został o tym samym kącie nachylenia, wysokości kalenicy i okapu jak w części istniejącej budynku szkoły. Koszt  I etapu inwestycji to 1 168 486, 47 zł.

Kolejny etap rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dobieszynie polegał będzie na rozbudowie obiektu o salę gimnastyczną o powierzchni 314,04 m 2. Sala gimnastyczna zaprojektowana została wzdłuż drogi powiatowej (w kierunku południowo – zachodnim).