Wtorek 26 stycznia 2021
imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Poprawa nawierzchni na drodze wewnętrznej w miejscowości Chlebna

Zakończyły się prace związane z  poprawą nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Chlebna. Nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 140 metrów poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy w tej części miejscowości.

Zakres prac na drodze prowadzącej do połączenia z drogą powiatową polegał m.in. na zebraniu zawyżonych poboczy, oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu warstwy profilowej oraz warstwy mineralno – bitumicznej, utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym.

Inwestycja została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego, a jej koszt to: 33 913,31 zł. Wykonawcą prac była firma: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.