Niedziela 5 lipca 2020
imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Kolejny etap projektu na wymianę pieców w domach prywatnych

Szanowni Państwo,

Gmina Jedlicze wraz z innymi gminami zrzeszonymi w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki podjęła wspólne działania ukierunkowane na obniżenie emisyjności pyłów na terenie województwa podkarpackiego poprzez wymianę dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na instalacje niskoemisyjne uwzględniające kotły gazowe.

Został już ogłoszony przetarg na wybór wykonawców dostaw i montaży instalacji kotłów gazowych w prywatnych budynkach mieszkalnych realizowany w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, otwarcie ofert odbędzie się 26.06.2020 r.

Planowany termin montażu u mieszkańców rozpocznie się od końca lipca 2020 r. do  końca marca 2021 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
– wymiana źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są tutaj.

 Burmistrz Gminy Jedlicze