Środa 12 maja 2021
imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego

Aktualności

Od dnia 10 maja br. przywrócone zostaje funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie stacjonarnym.

Z porad prawnych, będzie można skorzystać osobiście podczas wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub, gdy beneficjent pomocy wyrazi taką potrzebę, zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonuje wykonawca).

W piątek, 7 maja,  funkcjonariusze z Jedlicza oraz strażacy-ochotnicy z terenu gminy zebrali się w samo południe na parkingu przy miejscowym Komisariacie Policji, aby oddać hołd tragicznie zmarłemu młodszemu aspirantowi Michałowi Kędzierskiemu, który 4 maja zginął podczas służby w wieku 43 lat.

Spokojne życie rodziny Kudroniów z Długiego zmieniło się diametralnie na początku kwietnia. Tuż po Świętach Wielkiej Nocy, pani Agnieszka i pan Daniel usłyszeli diagnozę lekarską dotyczącą choroby ich syna Alanka, która brzmiała: ostra białaczka limfoblastyczna. Radosny i dzielny chłopczyk oraz jego rodzice potrzebują wsparcia!

Czy mógłby istnieć świat bez muzyki? Raczej tak, jednak byłby on zdecydowanie smutniejszym miejscem. Muzyka jest nie tylko prostą rozrywką, lecz również nośnikiem wyższych emocji i sposobem na radzenie sobie z rzeczywistością.

Uczniowie Ogniska Muzycznego, mimo pandemii doskonalili swoje umiejętności gry na instrumentach muzycznych pod okiem instruktorów muzyki Jana Radonia i Waldemara Moskala. Systematyczna praca, zaangażowanie i zdolności muzyczne wpływają na efekty, które będziemy mogli usłyszeć w nagraniach umieszczanych co tydzień na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Inwestycje i remonty

Gmina Jedlicze realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew.2599 i 567/1 w m. Jedlicze” (ul. Drozdowicza). W ramach prac wzmocniona zostanie podbudowa, ułożona nowa nawierzchnia mineralno - bitumiczna oraz utwardzone pobocza.Inwestycja przyczyni się do poprawy życia mieszkańców tego odcinka drogi oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Przebudowa ulicy ma zakończyć się końcem maja br. i będzie kosztować 58 499, 99 złotych.

W lipcu br. w Domu Ludowym w Chlebnej zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń wraz zakupem niezbędnego wyposażenia. Koszt tego zadania wyniesie 35 989, 80 zł brutto i zostanie w całości pokryty z Funduszu Sołeckiego.

Trwa budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. 3-go Maja w Jedliczu. Inwestycja pozwoli na przyłączenie 6 istniejących budynków i umożliwi w przyszłości dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej. Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem w studzienki kanalizacyjne. Przewidywany termin zakończenia prac to czerwiec 2021 r.

Oświata i wychowanie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczeń Szkoły Podstawowej w Jedliczu z klasy 8 B  – Mateusz Fałat został laureatem Kuratoryjnego Konkursu z Fizyki. To kolejny sukces naszego ucznia, który nie boi się wyzwań i skutecznie osiąga zamierzone cele. Te niebywałe osiągnięcia zawdzięcza pasji do zgłębiania tajników wiedzy ogólnej oraz duszy naukowca, który wszystko lubi zbadać i przetestować. 

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesie ucznia Klaudiusz Orzechowski z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Dobieszynie, który uzyskał tytuł finalisty Przedmiotowego Konkursu z Matematyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Etap wojewódzki konkursu jest nie lada wyzwaniem dla ucznia, trzeba wykazać się nie tylko wiadomościami i umiejętnościami, ale też nietypowym myśleniem, a do przygotowania się poświęcić sporo czasu. Niech zdobyta w ten sposób wiedza procentuje w następnym etapie edukacji, a zapał do jej zdobywania pomaga w osiąganiu celów. Do konkursu ucznia przygotowywała Pani Krystyna Buczyńska. Klaudiuszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kultura

W najbliższy piątek, 14 maja br. Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu gościć będzie na spotkaniu autorskim on-line Andrzeja Pacułę - poetę, satyryka, dramaturga, eseistę i wydawcę. Jest on jednocześnie scenarzystą, autorem filmów i książek biograficznych m.in. o kompozytorze Andrzeju Zaryckim, a także o dziennikarzu, historyku polskiego i światowego kina - Stanisławie Janickim.

Warto zobaczyć:

   

 

 

Transport do punktów szczepień

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, iż na terenie Gminy Jedlicze funkcjonują dwa punkty szczepień, przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tj.:
1) Punkt Lekarski SPG ZOZ w Jedliczu, zlokalizowany w Domu Ludowym w Potoku, Potok 80;
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Medikor Sp. z o.o., ul. Rejtana 38b.

W związku z powyższym Gmina Jedlicze będzie organizować transport do punktów szczepień.

Czytaj dalej

1. Jaka jest obowiązująca stawka opłaty za odpady komunalne od 1 stycznia 2021r.?

Od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata miesięczna za odpady komunalne wynosi 20,00 zł od mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku kompostowania bioodpadów opłata może być obniżona do 18,00 zł od osoby po złożeniu stosownej deklaracji.

2. Ile wynosi ulga z tytułu kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym i co zrobić aby z niej skorzystać?

Ulga za kompostowanie odpadów w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł dla każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wzorze obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Właściciel budynku mieszkalnego, który złoży deklarację w terminie do 10 lutego br. może skorzystać z niższej stawki tj. 18,00 zł już od 1 stycznia 2021 r. Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy Jedlicze www.jedlicze.pl lub uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jedlicze.

Czytaj dalej

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2021/2022, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej


Na terenie Gminy Jedlicze od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku kompostowania przez właściciela domu jednorodzinnego bioodpadów i złożenia stosownej deklaracji, przysługiwać będzie obniżenie stawki o 2 zł. Wówczas opłata wynosić będzie 18,00 zł miesięcznie od osoby.

Niższe stawki opłaty za odpady wynikają m.in. z obniżenia na 2021 rok cen za przyjęcie odpadów przez Instalację Komunalną w Krośnie oraz zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jedlicze.

Czytaj dalej 

Od  listopada 2020 r. dostępna jest usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym", dzięki której istnieje możliwość rezerwacji spotkania za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa podatników oraz komfort przy załatwianiu spraw. Dzięki nowej usłudze klient może umówić wizytę w urzędach skarbowych na terenie całego kraju.
Czytaj dalej


 

Z urzędu

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza możliwość nabycia drewna małowymiarowego (m2) tzw. "gałęziówki" w drodze samowyrobu przez mieszkańców Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym. 

W dniu 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pełna treść ogłoszenia - PDF
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - PDF

Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu", został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji. 

Pełna treść obwieszczenia - PDF 

Najbliższe wydarzenia

Maj

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
22.05.2021 - 10:00 - Ogólnopolskie zawody w Ringo
29.05.2021 - 09:00 - Sportowy Dzień Dziecka
30.05.2021 - 15:00 - Gminny Test Coopera
12.06.2021 - 17:00 - 11. Jedlicka Siódemka

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl