Czwartek 2 lipca 2020
imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Informacja

W przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego podtopieniem, zalaniem, itp. Wszelkie zgłoszenia należy przekazywać dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.

Aktualności

Po powolnym powrocie do rozgrywek sportowych znakomicie spisały się na zawodach młode siatkarki - uczennice SP w Jedliczu. W Finale Wojewódzkim 4-ek siatkarskich, który odbył się 24 czerwca w Rzeszowie, podopieczne trenerki Pani Beaty Wosiewicz zdobyły złoty i brązowy medal. To ogromny sukces. Zawodniczki dzięki niemu wywalczyły awans do Finału Mistrzostw Polski, który odbędzie się w sierpniu.

Po nawałnicach, który przeszły nad Gminą Jedlicze w sobotnią noc mamy chwilę oddechu. Nasi strażacy pracowali bez przerwy ponad 24 godziny i za to należą im się gorące podziękowania. Pokazali wielką siłę, jedność i walkę o naszych mieszkańców. Tutaj żadne słowa nie wystarczą, żeby okazać to uznanie, a spisali się rewelacyjnie – mówi Burmistrz Jolanta Urbanik. Nasze jednostki pracowały nie tylko na terenie Gminy Jedlicze, ale były dysponowane z pomocą do sąsiednich gmin.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Sportu otwartym konkursem ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, uprzejmie informuję, że o przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, to jest związki, stowarzyszenia, fundacje.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2020 roku. Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, w tym organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

Inwestycje i remonty

8 czerwca br. to istotna data dla mieszkańców Gminy Jedlicze oraz Gminy Tarnowiec. W obecności Burmistrza Jolanty Urbanik, Z-cy Burmistrza Marcina Filipa, Sekretarza Gminy Tarnowiec Tadeusza Górczyka, Dyrektora Technicznego w rzeszowskim oddziale firmy Strabag Macieja Łukaszka, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Adama Niepewnego, Inspektora Sebastiana Półchłopka oraz Inspektora Biura ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych Malwiny Żurek-Majerskiej podpisana została umowa na budowę nowego mostu na rzece Jasiołka, który stanowić będzie połączenie obu gmin.

Swoją działalność w dniu 15 czerwca br. rozpoczęło nowoczesne Centrum Rehabilitacji, działające przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedliczu. Powierzchnia  użytkowa  nowej części budynku to 172,06 m2. Znajdują się tutaj: szatnie,  sale  zabiegowe,  sala  gimnastyczna, pomieszczenia socjalne, sanitariaty oraz recepcja. Obiekt został zaprojektowany jako budynek jednokondygnacyjny,   bez   barier    architektonicznych dla    osób    niepełnosprawnych. Zrealizowana inwestycja pozwoli na zwiększenie dostępności do profesjonalnych zabiegów rehabilitacyjnych na terenie Gminy Jedlicze.

Zakończyły się prace remontowe na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu. Zakres wykonanych robót obejmował demontaż zniszczonej i zużytej starej nawierzchni z płyt oraz zastąpienie jej nową nawierzchnią bezpieczną wykonaną w technologii wylewanej. Dodatkowo częściowo została zmodernizowana również istniejąca podbudowa pod wykonanie nowej nawierzchni. Wykonawcą prac była firma MASTERS RUBBER. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 46 465,71 zł.

Oświata i wychowanie

W piątek 26 czerwca br. w budynku Szkoły Podstawowej w Jedliczu przyznane zostały  nagroda Burmistrza Gminy Jedlicze dla najzdolniejszych uczniów.  Nagroda jest wręczana corocznie uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a także odznaczają się wzorowym zachowaniem oraz uzyskali pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, mają wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne lub artystyczne w skali powiatu, województwa lub kraju.

Uczeń klasy VII b Szkoły Podstawowej w Jedliczu Mateusz Fałat, otrzymał wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane najlepszym uczniom przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Rauch. Mateusz to laureat konkursów przedmiotowych z matematyki oraz języka polskiego, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Kultura

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przypada w tym roku w dniach 30 maja – 7 czerwca.  Akcja ta ma na celu popularyzację czytelnictwa i głośnego czytania dzieciom. Jest to największe doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii społecznej Fundacji „ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom”.  Kierując się hasłem tegorocznej edycji wybraliśmy do głośnego czytania książeczki autorstwa Agnieszki Frączek: „Pająk na wakacjach”, „Bocian nauczyciel”, „Kret podróżnik”. Zapraszamy do wysłuchania króciutkich bajeczek.

Sport

12-13.06.2020 V edycja  Zamczyska Trail.

Uczestnicy do wyboru mieli dwa dystanse, 10 km - bieg rozgrywany 12.06.2020 o godzinie 18.00 oraz 21 km, który startował 13.06.2020 o godzinie 9.30. Każda z tras to bardzo wymagające, trudne i techniczne wyzwanie, obfitujące w strome podejścia na Zamczyska ale także szybkie i kamieniste zbiegi. Organizatorzy zadbali również o to, aby nie zabrakło jakże lubianego błota i mokradeł, które niewątpliwie dodały uroku, ale i przysporzyły kłopotów. Na obydwu trasach zmagań nie zabrakło oczywiście zawodników MUKS Podkarpacie Jedlicze, którzy podjęli to trudne wyzwanie i zmierzyli się z wymagającymi warunkami. Poniżej uzyskane wyniki:

Warto zobaczyć:

   

 

#GaszynChallenge - zadanie wykonane

Mieszkańcy Gminy Jedlicze nie zawiedli i z dumą przejęli pałeczkę w sztafecie charytatywnej #GaszynChallenge, przekazaną przez naszych sąsiadów z Gminy Chorkówka. Zasady wyzwania są bardzo proste. Nominowani muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie - 10 zł na konto wybranego dzieciaka, które potrzebuje pomocy. Na wykonanie zadania jest określony czas, a nominowani przekazują pałeczkę dalej, typując kolejne 3 osoby, organizacje, instytucje, czy też firmy.

Czytaj dalej

Odbiór odpadów po dniu 1 czerwca 2020 r.

JPGKIM – jesteśmy w gotowości do odbioru odpadów od  mieszkańców
 
W związku z wygaśnięciem umowy na odbiór odpadów z terenu Gminy Jedlicze z dniem 31.05.2020r. i brakiem zawarcia umowy na kolejny okres tj. od dnia 1 czerwca 2020r. działając na podstawie przepisu art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z póz. zm.) Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oferuje mieszkańcom Gminy Jedlicze zastępczy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.

Komunikat w sprawie odpadów komunalnych

Komunikat

Z urzędu

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 12 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu zwołuję XXVIII sesję nadzwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 1 lipca 2020 r. na godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok.
6. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie sesji.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jedlicze w związku z rozwijającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Zainteresowanych Mieszkańców Gminy Jedlicze zapraszam do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej w Jedliczu w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.jedlicze.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Piotr Woźniak

Treść informacji - PDF

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni.

Treść informacji - PDF

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSI.

Treść informacji - PDF

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad naszym regionem, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Treść informacji - PDF

Uprzejmie informuję, że od dnia 6 czerwca 2020 r. zostaje wznowiona możliwość wynajmu sal w Domach Ludowych na terenie Gminy Jedlicze.

Ponadto informuję, że możliwość wynajmu sal wyłączona będzie w terminie od 21 czerwca do 15 lipca br. ze względu na ogłoszony termin wyborów prezydenckich oraz brak konkretnych wytycznych sanitarnych dotyczących warunków, jakie będą obowiązywać przy przygotowaniu lokali wyborczych.

Równocześnie informuję, że Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad sanitarnych i stosowania wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) oraz spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także do stosowania się do określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U.2020.964).

Czytaj dalej

 

Szanowni Mieszkańcy,

na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informuję że Urząd Gminy Jedlicze będzie otwarty dla mieszkańców i klientów w pełnych godzinach urzędowania, tj.: w poniedziałki 8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:00-15:00. Pracownicy z zakresu prowadzonych spraw nadal będą Państwa przyjmować na wyznaczonych stanowiskach obsługi na parterze budynku. Wciąż jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad, które zmniejszają ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, tj.:

  1. oczekiwanie na przyjęcie możliwe jest przy zachowaniu 2 m odległości między oczekującymi,
  2. na terenie Urzędu interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub kasku ochronnego i używania rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekcji rąk,
  3. podania i wnioski oraz inne dokumenty w wersji papierowej nadal można złożyć do skrzynek podawczych przed wejściem do Urzędu lub wewnątrz tuż przy wejściu.

Treść komunikatu - PDF

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2020/2021, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
1
 
 
3
 
 
5
 
6
 
7
 
 
9
 
10
 
11
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl