Piątek 5 marca 2021
imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

Aktualności

W najbliższy wtorek – 9 marca o godzinie 20:55, Program 1 Telewizji Polskiej wyemituje film Bogdana Miszczaka, w reżyserii Macieja Wójcika pt. „Jako w niebie, tak i w Komańczy”. Będzie to premierowa emisja w Polskiej Telewizji. Produkcja została zrealizowana przy współpracy Gminy Jedlicze i Telewizji Obiektyw.

Niestety wciąż spotykamy się z procederem niszczenia mienia publicznego. Dotychczasowe akty dewastacji w naszym regionie przejawiały się zazwyczaj w postaci zniszczonych znaków drogowych czy powybijanych szyb. Tym razem obiektem „zainteresowania” wandali stały się wiaty przystankowe w Chlebnej i Piotrówce oraz witacz – konstrukcja ustawiona w pobliżu granicy Piotrówki i Wrocanki, informująca podróżnych o wjechaniu na teren naszej Gminy.

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

W dniu 25 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, która rozstrzygnęła Konkurs na „Projekt Kartki Wielkanocnej” organizowany przez Burmistrza Gminy Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury. Do Urzędu Gminy oraz siedziby GOK-u trafiło łącznie aż 201 zgłoszeń, za co bardzo dziękujemy! Jury miało zatem pełne ręce roboty i spory ból głowy podczas oceniania. Członkowie, co do jednego byli zgodni - tegoroczna edycja tych plastycznych zmagań stała na naprawdę wysokim poziomie.

Inwestycje i remonty

Gmina Jedlicze systematycznie poprawia warunki lokalowe w swoich placówkach oświatowych. W ostatnim okresie w szkołach i przedszkolach  wykonano szereg prac remontowych oraz konserwatorskich, które wpłyną na poprawę komfortu nauki i pracy. W Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu odnowione zostało wejście główne oraz wymieniono tablicę rozdzielczą i instalację elektryczną na parterze budynku. 

Od grudnia 2020r. użytkownicy drogi gminnej wiodącej z centrum Jedlicza przez ulicę Dubisa i 1000-lecia do drogi gminnej, mogą czuć się bezpieczniej. Dzięki ulepszeniu infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym polegającym na przebudowaniu dwóch przejść dla pieszych, zamontowaniu podświetlanej sygnalizacji, dostosowaniu chodnika dla niewidomych poprzez montaż płyt dotykowych, oraz poprawie widoczności nawierzchni pasów na drodze, zostały zniwelowane zagrożenia w ruchu drogowym.

W sobotę, 16 stycznia br. w Moderówce odbyła się ważna uroczystość dla miejscowej społeczności, a szczególnie dla strażaków, bowiem dokonano otwarcia remizy po przeprowadzonym remoncie, w ramach którego wymieniono podłoże na posadzkę epoksydową, odświeżono ściany i zmieniono oświetlenie.

Oświata i wychowanie

Miło nam poinformować, że Mateusz Fałat - uczeń klasy 8b SP w Jedliczu zakwalifikował się do zawodów trzeciego stopnia XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów. Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Z kolei, tytuł finalisty daje uprawnienia przysługujące laureatowi konkursu przedmiotowego. Poprzez same tylko zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym, dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Szkoły Podstawowej w Potoku włączyli się w działania charytatywne pod hasłem „Wyślij pączka do Afryki 2021”. Ogólnopolską akcję zorganizowała krakowska Fundacja Kapucyni i Misje, a jej celem było uzyskanie funduszy na realizację następujących projektów - działalność ostrego dyżuru pediatrycznego w Ngaoundaye w Republice Środkowoafrykańskiej, dożywianie osieroconych dzieci w parafii Ndim, remont Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego w Szpitalu w Ngaoundaye,

Kultura

W 235. rocznicę urodzin Wilhelma Grimma, Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara zaprasza uczniów klas III-IV ze szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym. Ma on na celu popularyzację czytelnictwa oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej biografii oraz twórczości Wilhelma i Jakuba Grimm.

„Literackie Walentynki” to konkurs, który był adresowany do uczniów klas IV-VIII ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jedlicze zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kaspra Wojnara. Zadaniem uczestników było wskazanie partnera do podanego bohatera i odgadnięcie tytułu oraz autora książki, w której owa para się pojawia.

Sport

Narciarze rywalizujący w MP oraz PGA zawitali na Podkarpacie - do Ustjanowej, na trasy biegowe im. Stanisława Nahajowskiego - „Pod Żukowem”. W zawodach wystartowało łącznie 280 uczestników, reprezentujących 24 kluby z siedmiu województw. Nie zabrakło tam biegaczy z  jedlickiej ekipy.

W dniach 20-21.02.2020 r. w Muninie koło Jarosławia odbyły się VIII Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Łucznictwie. W zawodach uczestniczyło łącznie 104 zawodników i zawodniczek reprezentujących kluby sportowe z Okręgu Rzeszowskiego. Oczywiście do sportowej rywalizacji przystąpili także reprezentanci ŁUKS Jedlicze, którzy dzielnie walczyli o jak najlepsze lokaty odnosząc następujące wyniki:

Warto zobaczyć:

   

 

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji

W związku z zaistniałą sytuacją i przejsciem na pracę w trybie zdalnym Dyrektor Samorządowego przedszkola w Jedliczu informuje, iż termin postępowania rekrutacyjnego na rok przedszkolny 2021/2022 nie ulega zmianie i obowiązuje od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r.  do godz. 14.30.

Treść informacji - PDF

1. Jaka jest obowiązująca stawka opłaty za odpady komunalne od 1 stycznia 2021r.?

Od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata miesięczna za odpady komunalne wynosi 20,00 zł od mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku kompostowania bioodpadów opłata może być obniżona do 18,00 zł od osoby po złożeniu stosownej deklaracji.

2. Ile wynosi ulga z tytułu kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym i co zrobić aby z niej skorzystać?

Ulga za kompostowanie odpadów w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł dla każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wzorze obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Właściciel budynku mieszkalnego, który złoży deklarację w terminie do 10 lutego br. może skorzystać z niższej stawki tj. 18,00 zł już od 1 stycznia 2021 r. Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy Jedlicze www.jedlicze.pl lub uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jedlicze.

Czytaj dalej

Transport do punktów szczepień

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, iż na terenie Gminy Jedlicze funkcjonują dwa punkty szczepień, przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tj.:
1) Punkt Lekarski SPG ZOZ w Jedliczu, zlokalizowany w Domu Ludowym w Potoku, Potok 80;
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Medikor Sp. z o.o., ul. Rejtana 38b.

W związku z powyższym Gmina Jedlicze będzie organizować transport do punktów szczepień.

Czytaj dalej

#SZCZEPIMYSIĘ

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2021/2022, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej


Na terenie Gminy Jedlicze od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku kompostowania przez właściciela domu jednorodzinnego bioodpadów i złożenia stosownej deklaracji, przysługiwać będzie obniżenie stawki o 2 zł. Wówczas opłata wynosić będzie 18,00 zł miesięcznie od osoby.

Niższe stawki opłaty za odpady wynikają m.in. z obniżenia na 2021 rok cen za przyjęcie odpadów przez Instalację Komunalną w Krośnie oraz zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jedlicze.

Czytaj dalej 

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Jedlicze,

w związku z napływającymi do tutejszego urzędu, niepokojącymi sygnałami o osobach odwiedzających Państwa domy, twierdzących, iż działają z upoważnienia Urzędu Gminy Jedlicze i proponujących Państwu dotację na zakup i montaż instalacji solarnych lub fotowoltaicznych, uprzejmie informuję, że Gmina Jedlicze zakończyła realizację projektów dedykowanych mieszkańcom w powyższym zakresie.

Czytaj dalej


 

Od  listopada 2020 r. dostępna jest usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym", dzięki której istnieje możliwość rezerwacji spotkania za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa podatników oraz komfort przy załatwianiu spraw. Dzięki nowej usłudze klient może umówić wizytę w urzędach skarbowych na terenie całego kraju.
Czytaj dalej


 

Z urzędu

Kończysz w tym roku szkołę podstawową? Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce? Chcesz się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe życie? Horyzonty to szansa na naukę w wybranym liceum lub technikum w dużym mieście.

Zarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze.

Treść informacji - PDF

Ogłoszenie o naborze koncepcji projektowych w ramach naboru na "Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu".

Treść informacji - link

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do użyczenia.

Treść informacji - PDF

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
13.03.2021 - 11:00 - Warsztaty Wielkanocne
13.03.2021 - 11:00 - Warsztaty Wielkanocne
17.03.2021 - 16:00 - Warsztaty Wielkanocne

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl