Wtorek 20 października 2020
imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Aktualności

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającym zapotrzebowaniem ze strony szpitali na krew, zjednoczmy się w działaniach i przyłączmy się do Akcji Humanitarnej: Samorządowcy na ratunek życiu. Zachęcamy, by każdy kto może honorowo oddać krew przyłączył się do walki z wirusową pandemią. Z uwagi na nadzwyczajną sytuację prosimy o kontakt indywidualny z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Terenowy Oddział w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, tel. 13 42 010 50. Dziękujemy za wsparcie i szlachetny gest.

Z przykrością informujemy, że w dniu 15 października 2020 r. zmarł ks. kanonik Władysław Stanek, emerytowany proboszcz Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego i Matki Bożej Różańcowej w Kopytowej. Parafia obejmuje mieszkańców z naszej Gminy, z miejscowości Podniebyle. Ksiądz kanonik cieszył się ogromnym zaufaniem i szacunkiem wśród parafian. Gdy tylko zdrowie pozwalało, pomimo że był już na emeryturze, uczestniczył w wydarzeniach ważnych dla mieszkańców wspierając ich i otaczając swoją modlitwą.

W sobotę 10 października w Długiem odbył się Bieg Górski i Marsz Nordic Walking im. Tytusa Trzecieskiego. Rywalizację poprzedziło złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy na znajdującym się w Jedliczu grobie Tytusa Trzecieskiego. W uroczystości na jedlickiej nekropolii uczestniczyli: Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Z-ca Burmistrza Marcin Filip, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Joanna Bril, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedliczu Jolanta Smarzowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Wojciech Florczak oraz Radny Powiatu i Prezes MUKS Podkarpacie Jedlicze Piotr Bril.

Tradycją stało się, że członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Miejsko Gminnego w Jedliczu co roku spotykają się na obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. To wyjątkowa okazja, aby porozmawiać o swoich troskach, problemach, ale także o chwilach radości i szczęścia. Tegoroczne uroczystości odbyły się 10 października br. w Domu Ludowym Jedlicze – Borek, gdzie Prezes Jedlickiego Koła Elżbieta Znój powitała przybyłych gości, wśród których byli m.in.: Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Agnieszka Zygarowicz, Prezes Zarządu PSD Oddziału Rejonowego w Sanoku Kazimiera Rybczak, lekarz Bolesława Goleń, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół PSD oraz przedstawiciele Zarządu Osiedla Jedlicze Borek.

Inwestycje i remonty

Gmina Jedlicza zrealizowała zadanie polegające na zagospodarowaniu działek o nr ewid.632/1 i 632/2 w miejscowości Piotrówka - II etap. W ramach inwestycji wykonano prace polegające na: ułożeniu nawierzchni parkingu z kostki brukowej, ułożeniu chodników, ogrodzeniu terenu, dostawie i montażu elementów małej architektury. Dodatkowo wykonana została drewniana wiata mogąca służyć za sceną, dokonano nasadzeń drzew oraz zamontowano oświetlenie i monitoring terenu. Koszt wykonania robót budowlanych II etapu to: 191 776, 57 zł z czego dofinansowanie w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej PROW na lata 2014-2020 wyniosło 92 568, 00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Bogbud” Bogdan Wronkowicz.

22 września br. odebrany został I etap budowy parkingu przy Domu Ludowym w Dobieszynie. W I etapie robót wykonano roboty ziemne polegające na wykorytowaniu gruntu pod warstwy konstrukcyjne, ułożeniu geotkaniny, rozłożeniu warstwy dolnej i górnej podbudowy, wykonaniu systemu odwodnienia. Docelowo powstanie parking o wymiarach 14 x 21 m o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „KUBAPOL”.

Od września można korzystać z wyremontowanej nawierzchni hali widowiskowo – sportowej w Jedliczu. Prace związane z renowacją wysłużonego parkietu płyty głównej zakończyły się 31 sierpnia br. Przeprowadzona inwestycja znacząco wpłynie na komfort korzystania z obiektu oraz poprawi jego estetykę.

Oświata i wychowanie

Dnia 10 października 2020 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu „Jesienią góry są najszczersze”. Został on zorganizowany w ramach Dnia Bieszczadzkiego obchodzonego podczas 9 urodzin Millenium Hall przez Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” i Szkołę Podstawową nr 16 w Rzeszowie pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej. Celem konkursu było m. in. rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności uczniów inspirowanych pięknem bieszczadzkiej przyrody, kształtowanie wrażliwości estetycznej inspirowanej muzyką, plastyką oraz promowanie młodych talentów.

W dniu 28 września br. już po raz piąty zebrali się na sesji przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu, aby obradować nad ważnymi dla naszych młodych mieszkańców sprawami. Sesja odbyła się w Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu. W programie obrad znalazły się między innymi: informacja Burmistrza o podjętych działaniach dla stworzenia bezpiecznych warunków nauki w szkołach na terenie Gminy Jedlicze związanych ze stanem epidemii oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.

Kultura

10 października 2020 r. czytelnicy biblioteki oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki Superbookersi uczestniczyli w grze terenowej „Zaczytani w ekologii”. Zabawa odbyła się z okazji VI Ogólnopolskiej Akcji Noc Bibliotek. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia był „Klimat na czytanie”. Przy pięknej pogodzie, na świeżym powietrzu dla uczestników przygotowano wiele atrakcji. Było ekologicznie, sportowo i oczywiście naukowo.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu po raz kolejny bierze udział w projekcie realizowanym przez Instytut Książki. Akcja dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzonych w latach 2014-2017. W projekcie udział wziąć mogą dzieci, które są już czytelnikami oraz przedszkolaki i uczniowie klas zerowych, po zapisaniu się do biblioteki. Mali czytelnicy mogą odebrać przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze składające się z:

Sport

Niedzielne opady deszczu nie zniechęciły miłośników biegania na nartorolkach do startu w Ogólnopolskich Zawodach na trasie prowadzącej z Jedlicza do Długiego. Do walki o najwyższe laury stanęła ponad setka uczestników podzielona na czternaście kategorii wiekowych, gdzie najmłodszy z zawodników miał zaledwie trzy lata. Obowiązywał styl dowolny i start interwałowy. Sportowcy ścigali się na dystansach od dwustu metrów do trzech kilometrów. Nad profesjonalnym pomiarem czasu czuwała firma PifSport. Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona była również punktacja drużynowa, w której zwyciężył MUKS Podkarpacie Jedlicze przed MKS Halicz Ustrzyki Dolne i UKS Wierchy.

Na pięknie położonej trasie w Dukli - Park Dukielski, 4 października 2020 r. odbyły się finałowe zawody Podkarpackiej Ligi Rowerowej w formule XC. Były to już piąte zawody z tego cyklu. Wcześniejsze edycje odbyły się w Wietrznie, Łysej Górze, Bóbrce oraz Długiem. Na starcie oczywiście nie mogło zabraknąć zawodników sekcji kolarskiej GOSiR Jedlicze Team. Były to prawdopodobnie ostatnie zawody, jakie odbyły się w tym sezonie z udziałem naszych zawodników.

Warto zobaczyć:

   

 

Z urzędu

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o złożeniu oferty art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść informacji - PDF
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - PDF

Burmistrz Gminy Jedlicze podaje do publicznej wiadomosci Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ZACISZE" w Krośnie na sezon łowiecki 2020/2021.

Treść informacji - PDF

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowego obiekty budowlanego tj. farmy fotowoltaicznej.

Treść informacji - PDF

Na podstawie § 26 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu – zwołuję I sesję zwyczajną MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 29 października 2020 r. na godz. 10:00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego, ul. Tokarskich 5, 38 – 460 Jedlicze, z następującym porządkiem obrad:

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2020/2021, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
 
1
 
2
 
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
12
 
13
 
14
 
15
 
 
 
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl