Wtorek 22 września 2020
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Aktualności

W wyścigu „Solidarności i Olimpijczyków”, który 10 września br. przejechał ulicami Gminy Jedlicze wystartowało 137 zawodników. Kolarze mieli oni do pokonania dystans o długości ponad 160 kilometrów, prowadzący z Krosna do Nowego Sącza. W Jedliczu zaplanowano pierwszą lotną premią, którą przy głośnym dopingu zgromadzonych na trasie licznych kibiców pierwszy pokonał Szymon Tracz z CCC Development Team.

W dniu 4 września br. do Urzędu Gminy w Jedliczu wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Krosna dotyczące likwidacji niektórych kursów MKS Sp. z o. o.

Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sukcesywnie wspiera nasze jednostki OSP. W dniu 3 września br. nastąpiło przekazanie przez Prezesa JPGKiM Huberta Wojtynkiewicza prostownika z rozruchem awaryjnym dla Strażaków Ochotników z jednostki OSP Jedlicze. Wcześniej strażacy otrzymali oświetlenie do wozu bojowego. W ramach możliwości wspomagane są przez nas jednostki OSP z terenu Gminy Jedlicze. Mam nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom, zwłaszcza tym, którzy będą potrzebowali pomocy naszych strażaków - mówi  Prezes JPGKiM.

Gminne Biuro Spisowe informuje, iż od 1 września br. w Urzędzie Gminy w Jedliczu zostało bezpłatnie udostępnione stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym. Celem funkcjonowania ww. punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych w formie samospisu, którzy nie posiadają warunków technicznych do jego wykonania. Stanowisko komputerowe dostępne będzie w czasie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Inwestycje i remonty

Od września można korzystać z wyremontowanej nawierzchni hali widowiskowo – sportowej w Jedliczu. Prace związane z renowacją wysłużonego parkietu płyty głównej zakończyły się 31 sierpnia br. Przeprowadzona inwestycja znacząco wpłynie na komfort korzystania z obiektu oraz poprawi jego estetykę.

W miejscowości Piotrówka dokonano odbioru I etapu nowego oświetlenia ulicznego, w którym zastosowano energooszczędną technologię typu LED. W ramach tej inwestycji powstało 6 punktów oświetlenia drogowego, które znacząco poprawi bezpieczeństwa m.in. w obrębie Szkoły Podstawowej w Piotrówce. Koszt zrealizowanej inwestycji to 45 550, 00 zł. Wykonawcą była firma INSTAL – PROJEKT z Cergowej.

W Domu Ludowym w Moderówce zrealizowane zostało zadanie pn: " Wykonanie bieżących prac remontowych oraz doposażenie DL Moderówka". W ramach inwestycji wykonano prace polegające na:

  • przebiciu otworów w stropach i ścianach,
  • wpięciu do istniejącej kanalizacji z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, 
  • montażu rurociągów z PCW na ścianach z łączeniem metodą wciskową,
  • wykonaniu podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW,
  • montażu rurociągów kanalizacyjnych z PVC na ścianach,
  • montażu czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym,
  • zabetonowaniu otworów w stropach i ścianach .

Oświata i wychowanie

Miło nam poinformować, że w dniu 31 sierpnia br. z rąk Z-cy Burmistrza Gminy Jedlicze Marcina Filipa, nominację dyrektorską odebrała Pani Urszula Buczyńska - Bolanowska, która przejmie okresowe pełnienie funkcji dyrektora w Szkole Podstawowej w Długiem. Nowa dyrektor zastąpi na stanowisku Panią Elżbietę Leszczyńską. Podczas uroczystego wręczenia nominacji obecny był także dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu Marek Świdrak, który pogratulował nowej dyrektor i życzył wielu sukcesów, powodzenia w pracy z uczniami oraz sprawnego zarządzania placówką.

W piątek 26 czerwca br. w budynku Szkoły Podstawowej w Jedliczu przyznane zostały  nagroda Burmistrza Gminy Jedlicze dla najzdolniejszych uczniów.  Nagroda jest wręczana corocznie uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a także odznaczają się wzorowym zachowaniem oraz uzyskali pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, mają wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne lub artystyczne w skali powiatu, województwa lub kraju.

Kultura

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kaspra Wojnara z okazji 9 edycji Narodowego Czytania. W tym roku czytamy „BALLADYNĘ” Juliusza Słowackiego. Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w akcję NARODOWEGO CZYTANIA poprzez nagranie krótkiego filmiku z własną interpretacją fragmentu „BALLADYNY” Juliusza Słowackiego, umieszczenie go na swoim profilu FB i oznaczenie #GBPJedliczeCzytaBalladynę. Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu będzie udostępniać je na swoim bibliotecznym fanpage’u. Dla uczestników angażujących się w akcję NARODOWEGO CZYTANIA przygotowaliśmy w prezencie pamiątkowy egzemplarz „BALLADYNY” z pieczęcią prezydencką.

W kilku miejscach województwa trwają zdjęcia do najnowszej produkcji Telewizji Obiektyw „ Wieleżyński alchemik ze Lwowa". Bohaterem fabularyzowanego dokumentu jest Marian Wieleżyński, spadkobierca wiedzy Łukasiewicza i kontynuator jego myśli. Wieleżyński to wybitna postać, inżynier chemik, przemysłowiec, a zarazem wynalazca i pionier przemysłu gazowniczego w Polsce. Zbudował innowacyjną firmę, działającą na niespotykanych wówczas zasadach akcjonariatu pracowniczego. Jego wizjonerstwo zaowocowało stworzeniem pierwszego na świecie gazociągu w Borysławsko – Drohobyckim Zagłębiu Naftowym. Film ukazuje jego wkład w rozwój ubogiej Galicji.

Sport

W sobotę 5 września br. w Długiem, odbyły się  już po raz dziesiąty Zawody w Kolarstwie Górskim o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze. Zmagania kolarzy podobnie jak w zeszłym roku zorganizowane zostały w ramach Podkarpackiej Ligi Rowerowej w formule XC. Wystartowało łącznie 98 zawodników, którzy rywalizowali w 17 kategoriach wiekowych. Każda z kategorii miała do pokonania inny dystans, dostosowany do wieku startujących. Tegoroczna edycja cieszyła się sporym powodzeniem, zarówno wśród amatorów jak i zawodowców. Otwarcia zawodów dokonali Dyrektor PKO Bank Polski o/Jedlicze Pan Piotr Waśko oraz Dyrektor GOSiR Jedlicze Pan Wojciech Florczak.

Turniej e Siatkówce Plażowej kategoria: Mixty W dniu 08.08.2020 r. rozegrany został Wakacyjny Turniej w Siatkówce Plażowej w kategorii MIXTY. Do turnieju przystąpiło 9 zespołów, które rozgrywały między sobą mecze „Systemem Brazylijskim”. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek, natomiast czołowe drużyny z podium nagrodzone zostały pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.

Warto zobaczyć:

   

 

Harmonogram zebrań mieszkańców w poszczególnych sołectwach

Informujemy, że zebrania powinny odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy o samokontroli stanu zdrowia, zasłanianiu ust i nosa, zachowaniu bezpiecznej odległości oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do sali. W miarę możliwości każdy uczestnik zebrania powinien posiadać własny długopis.

Treść informacji - PDF

Regulamin rajdu

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego DOC, PDF

Oświadczenie uczestnika DOC, PDF


 

Regulamin wydarzenia - DOC

Regulamin zawodów - DOC

Z urzędu

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w dniu 17 września 2020 r. wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Nurt" Potok na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rozgrywki ligowe Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Potoku"

Treść ogłoszenia - PDF

Treść Oferty - PDF

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w dniu 16 września 2020 r. wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze na realizację zadania publicznego pod nazwą "BIEG GÓRSKI I MARSZ NW im. TYTUSA TRZECIESKIEGO"

Treść ogłoszenia - PDF

Nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji "Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II"

Treść informacji - PDF
Formularz zgłoszeniowy - PDF
Ramowy program szkolenia - PDF
Regulamin naboru - PDF

Bezpłatne szkolenie e-learningowe "Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?" dla mieszkańców obszarów wiejskich organizowane przez Cenreum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Treść informacji - PDF
Karta zgłoszenia uczestnictwa - DOC
Harmonogram szkolenia - PDF

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2020/2021, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
 
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl